زبان آلمانی

دوره-فشرده-زبان-آلمانی

زبان آلمانی در آموزشگاه زبان کاسپین در چهار سطح برگزار میگردد

آلمانیa1

A.1

اولین دوره آموزش ربان آلمانی سطح A.1میباشد که در اموزشگاه زبان کاسپین کتاب MENSCHENمیباشد این کتاب شامل ۱۲ درس میباشد که با توجه به شرایط دانشجو با در نظر گرفتن کلاس های عمومی,نیمه عمومی,خصوصی در مدت زمان های مختلفی از دو ماه تا شش ماه هفته ی دو جلسه یا سه جلسه (نسبت به انتخاب دانشجو)به پایان میرسد