دوره مکالمه touch stone

دوره ها ی مکالمه زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان کاسپین به صورت فشرده هر روز و یا عادی دو روز در هفته برگزار میگردد , و همچنین اموزشگاه زبان کاسپین لاس های یک روز در هفنه روزهای پنج شنبه و یا جمعه را نیز برگزار مینماید

کتاب های که در آموزشگاه کاسپین تدریس میشود touch stone میباشد

تاچ استون

که یکی از بهترین کتاب ها برای مکالمه میباشد دانشجویان کاسپین  بعداز به اتمام رساندن touch stone3 باید که همان سطح B2میباشد پیشنهاد میشود که کتاب های complete ielts که از همان سطح B2میباشد را شروع کنند

PRE IELTS

سپس دوره های کتاب COMPLETE IELTS2 ;که همان مقطعB2میباشد که معادل نمره ۵تا۶٫۵ایلتس میباشد را ادامه میدهندcomplete ielts 2

EnglishPersian