جدول زمان بندی کلاسها
آموزشگاه تخصصی زبان کاسپین

کلاس های آموزش زبان انگلیسی در موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه انگلیسی

۹۰ دقیقه

touch stone

و متد های دیگر

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

دوره هایIELTS TOEFL

۹۰ دقیقه

complete IELTS

۲۲۰۰۰۰۰ ریال

Intermediate and upper

همه روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

دروه های فوق فشرده و انگلیسی با اهداف ویژه

۹۰ دقیقه

Dependant

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همع روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

کلاس های آموزش زبان فرانسه در موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه فرانسه

۹۰ دقیقه

Le Nouveau Taxi

Café Creme

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه ۸صبح تا ۸ شب

آمادگی آزمون سفارت TCF – TCFq

۹۰ دقیقه

Expression orale – comprehension orale

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه ۸ صبح تا ۸ شب

آمادگی آزمونDELF – DALF

۹۰ دقیقه

DELF – DALF

سری کتاب ها

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

متوسط تا پیشرفته

همه روزه ۸ صبح تا ۸ شب

کلاس های آموزش آلمانی موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه آلمانی

۹۰ دقیقه

Menschen

Studio d

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه ۸ صبح تا ۸ شب

کلاس های آموزش زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه ترکی استانبولی

۹۰ دقیقه

Tomer

۱۸۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

۸ صبح تا ۸ شب