جدول زمان بندی کلاسها
آموزشگاه تخصصی زبان کاسپین

 

 

کلاس های آموزش زبان انگلیسی در موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه انگلیسی

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

touch stone

 

۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

دوره هایIELTS TOEFL

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

complete IELTS

۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال

Intermediate and upper

همه روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

دروه های فوق فشرده و انگلیسی با اهداف ویژه

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

Dependant

۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همع روزه از ۸ صبح تا ۸ شب

کلاس های آموزش زبان فرانسه در موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه فرانسه

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

alter ego

taxi

۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه ۸صبح تا ۸ شب

آمادگی آزمون سفارت TCF – TCFq

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

Expression orale – comprehension orale

۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه ۸ صبح تا ۸ شب

آمادگی آزمونDELF – DALF

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

DELF – DALF

سری کتاب ها

۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال

متوسط تا پیشرفته

همه روزه ۸ صبح تا ۸ شب

کلاس های آموزش آلمانی موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه آلمانی

۱۲جلسه ۹۰ دقیقه ای

Menschen

Studio d

۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

همه روزه ۸ صبح تا ۸ شب

 

 

کلاس های آموزش زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان تخصصی کاسپین

 

نوع دوره

مدت زمان

متد آموزشی

شهریه

سطح آموزش

زمان کلاس ها

مکالمه ترکی استانبولی

۱۲جلسه ۹۰دقیقه ای

Tomer

۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

مقدماتی تا پیشرفته

۸ صبح تا ۸ شب

 

EnglishPersian