اهمیت زبان بازرگانی

اهمیت زبان تجارت بین الملل

مرکز آموزش بازرگانی

دوره زبان بازرگانی

دوره ی زبان بازرگانی با هدف اعتلای سطح گفتاری ، شنیداری، نگارش و خواندن افراد شاغل در این حیطه در سه بسته ی آموزشی زیر، طراحی گردیده است.

۱- دوره ی خصوصی مکالمات تلفنی و نگارش ایمیل (Telephoning & Emails)

۲- دوره ی خصوصی اصول مذاکره و معاشرت تجاری(Meetings & Socializing)

۳- دوره خصوصی مکاتبات پیشرفته (Commercial Correspondence)

اهمیت این دوره :

در دنیای امروز تسلط به مهارتهای ارتباطی هم جهت با تجارت می تواند از پیش نیازهای ورود به موقعیت های شغلی مناسب در اقصی نقاط جهان به شمار بیاید.

دوره ی زبان تجارت بین الملل را به عنوان اولین مرکز پیشرو کاسپین با توجه به این مهم، و تخصصی در این زمینه ارائه کرده است. باید توجه داشت که از ویژگی های این دوره هدفمند بودن آن به طور خاص درزمینه ی تجارت و بازرگانی بین الملل بوده و با توجه به ارزشمند بودن زمان برای متقاضیان این دوره، سعی در پرهیز از بیان مطالب غیرکاربردی و غیرتخصصی از اصول اولیه طراحی این دوره بوده است.

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

این دوره پس از نیازسنجی جهت تعالی سطح زبانی مدیران بازرگانی، کارشناسان وکارمندان بخش های بازرگانی، کارشناسان ثبت قراردادهای خارجی، بازاریابان حوزه ی بین الملل، تیمهای مذارکتی شرکت های بازرگانی وافراد جویای موقعیت های شغلی در زمینه ی تجارت طراحی گردیده است.

بسته اول : دوره ی خصوصی مکالمات تلفنی و نگارش ایمیل (Telephoning & Emails)

بسته دوم : دوره ی خصوصی اصول مذاکره و معاشرت تجاری(Meetings & Socializing)

بسته سوم : دوره خصوصی مکاتبات پیشرفته (Commercial Correspondence)

برای مشاهده لیست دوره ها اینجا کلیک نمایید

EnglishPersian